W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi
reformy oświaty, prosimy  Państwa  o zapoznanie się z informacjami :

a) strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b) strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014
Opłaty
Rekrutacja
do przedszkoli miejskich na rok szkolny
2019/2020 w Sosnowcu

Rodziców dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu zapraszamy do składania Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia01 września 2019 r. Deklaracje dostępne u nauczycielek poszczególnych grup.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 stycznia 2019 r.

rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020
wzorem ubiegłych lat będzie prowadzona za pomocą systemu elektronicznego
od dnia 01 marca 2019 r. od godz. 12:00 do 08 marca 2019 r. do godz. 16:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach
od dnia 01 marca br. do 08 marca br. do godz. 16.00 w rekrutacji podstawowej oraz
od dnia 03 czerwca br. do dnia 07 czerwca br. do godz. 16.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Szczegóły dotyczące elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/
Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.